Вкореняваща манатарка

Вкореняващи манатарки (Caloboletus radicans).

Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Boletus albidus Roques, Boletus radicans Pers.

У нас Вкореняваща манатарка, Вкореняваща горчива манатарка.

По света Rooting bolete (английски), Bolet radicant (френски), Wurzelnder Bitter-Röhrling (немски), Боровик коренящийся (руски).

Шапка До 20 cm в диаметър. Първоначално полусферична, по-късно изпъкнала до плоско-изпъкнала. Суха, гладка, понякога напукана. С цвят на слонова кост, сивкава, охрено-сива или охрена. С или без посиняване при нараняване.

Тръбички Лимонено жълти, по-късно бледожълти с маслиненозелен тон. Посиняват при нараняване. Порите са със същите цветове и също посиняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или разширено в основата, често вкореняващо се. Лимонено жълто до жълто, понякога се обезцветява до жълтеникаво-бяло, с или без червеникав или ръждив пояс. Поне в горната си част с бяла до жълта мрежа.

Месо При млади плодни тела лимонено жълто, по-късно жълтеникаво, понякога розово в основата на пънчето. Посинява при излагане на въздух. Няма определена миризма. Вкусът е горчив.

Спори С размери 10–15 × 4–6 μm.

Местообитание Широколистни гори. Образува микориза с дъбове (Quercus), бук (Fagus), габър (Carpinus) и липа (Tilia). Широко разпространен вид в Европа, но рядък на север.

Забележка Boletus sanguineipes е сходен и се различава по повод на червеникавото пънче (Panzera 1997). Според мнението на Б. Асьов, това представлява нетипична форма на Caloletus radicans.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Уязвим“ (VU). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар на manatarka.org Горчива и неядлива гъба. (Източници: №5,7,8,9,10) У нас в горите не се среща често. Понякога се явява изненадващо в градски паркове. Сезонът е през лятото (VII-VIII).

Сходни видове Друга манатарка с бледооцветена шапка и жълти, посиняващи пори, жълто, посиняващо месо и горчив вкус е Caloboletus calopus (Красива манатарка). Разликата се състои в това, че пънчето на B. calopus има добре изразена червена зона с мрежа или точици със същия червен цвят. Butyriboletus fechtneri (Фехтнерова манатарка) също има сивкава шапка и посиняващи части, но не горчи на вкус.

Вкореняващи манатарки (Caloboletus radicans). Порите посиняват при натиск.

Вкореняваща манатарка (Caloboletus radicans). Жълтото месо посинява при разрязване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкореняващи манатарки (Caloboletus radicans).

Вкореняващи манатарки (Caloboletus radicans).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкореняваща манатарка (Caloboletus radicans). Мрежата върху пънчето.

Вкореняваща манатарка (Caloboletus radicans).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкореняваща манатарка (Caloboletus radicans).

Вкореняваща манатарка (Caloboletus radicans).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Вкореняваща манатарка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>