Calocybe carnea

Calocybe carnea.

Calocybe carnea (Bull.) Kühner
семейство Lyophyllaceae

синоним Rugosomyces carneus (Bull.) Bon

У нас Няма име.

По света Pink domecap (английски), Collybie carnée (френски), Fleischrötlicher Schönkopf (немски).

Шапка Първоначално изпъкнала, по-късно плоска, често с гърбица. Бледорозова до розова, с гладка повърхност. Във влажно време придобива известна степен на прозрачност. Ръбът първоначално е слабо подвит, после се изправя. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бели и не особено гъсти. Прираснали към пънчето.

Пънче Понякога цилиндрично, но по-често разширено в горната си част, близо до ламелите. С цвета на шапката или по-бледо. Височина до 6 cm.

Месо Тънко, белезникаво или бяло. Няма особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 4.5-5 х 2.5-3 μm.

Местообитание Този вид расте в ниска, зелена трева сред ливади и рядко в гори. Плододава през пролетта и есента на малки групи. Данните за вида от България са оскъдни, но вероятно се пропуска поради малкия размер.

Коментар Ядлива, но слабо позната гъба. (Източници: № 5,7,9,12).

Сходни видове В литературата понякога се споменава един близък вид – Calocybe persicolor. Разликите между двата вида са трудни за долавяне и не всички автори ги признават. Според Breitenbach & Kränzlin в книгата Fungi of Switzerland Vol. 3 (1991) плодните тела на C. persicolor растат нагъсто, са с по-тъмни цветове и имат фини власинки в основата на пънчето.

Описанието подготви П. Неделев.

Calocybe carnea. Шапката и пънчето са розови.

Calocybe carnea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calocybe carnea.

Calocybe carnea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

1.5.2014 гр. Тетевен Мочурлива ливада с ниска тревиста растителност И. Лачева
24.5.2019 м. Барките, ПП Врачански Балкан По средата на горски път преминаващ през ливада П. Неделев, Е. Христова, М. Христова
13.10.2019 с. Камена (Благоевградска област) Трева до напоителен канал П. Неделев
23.10.2011 с. Камена (Благоевградска област) Ливада П. Неделев, А. Грозданов

 

Последна редакция на pavel от 22 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>