Calocybe carnea

Calocybe carnea. Шапката и пънчето са с еднакъв розов цвят и контрастират с белите ламели. Пънчето е най-широко в горната си част.

Calocybe carnea (Bull.) Kühner
семейство Lyophyllaceae

синоним Rugosomyces carneus (Bull.) Bon

У нас Няма име.

По света Pink domecap (английски).

Шапка Първоначално изпъкнала, по-късно плоска, често с гърбица. Бледорозова до розова, с гладка повърхност. Във влажно време придобива известна степен на прозрачност. Ръбът първоначално е слабо подвит, после се изправя. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бели и не особено гъсти. Прираснали към пънчето.

Пънче Понякога цилиндрично, но по-често разширено в горната си част, близо до ламелите. С цвета на шапката или по-бледо. Височина до 6 cm.

Месо Тънко, белезникаво или бяло. Няма особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 4.5-5 х 2.5-3 μm.

Местообитание Тази гъба расте сред ниска, зелена трева в открити ливади и по-рядко в гори. Плододава през есента на малки групи. Данните за вида от България са малко, но това може да се дължи на вероятността гъбата да се пропуска лесно поради малките й размери.

Коментар Ядлива. (Източници: № 5,7,9,12).

Сходни видове В литературата понякога се споменава един близък вид – Calocybe persicolor. Разликите между двата вида са трудни за долавяне и не всички автори ги признават. Според Breitenbach & Kränzlin в книгата Fungi of Switzerland Vol. 3 (1991) плодните тела на C. persicolor растат нагъсто, са с по-тъмни цветове и имат фини власинки в основата на пънчето.

Описанието подготви П. Неделев.

Calocybe carnea.

Calocybe carnea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

1.5.2014 Тетевен Мочурлива ливада с ниска тревиста растителност И. Лачева
23.10.2011 с. Камена (Благоевградска област) Ливада П. Неделев и А. Грозданов

Последна редакция на pavel от 19 Май, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>