Calvatia candida

Calvatia candida.

Calvatia candida (Rostk.) Hollós
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Головач белый (руски).

Спори Споровият прашец е жълтеникаво-кафяв или кафяв. Спорите са кълбовидни, с размери 4-5 μm, с орнаментация от малки брадавици.

Местообитание Сред треви на открити, сухи и песъчливи места. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Рядък вид.

Показаните снимки са от брега на р. Дунав при с. Арчар (Видинско). По данни на БАН видът е намерен и в региона на източна Стара планина.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Calvatia candida е пърхутката, която може да се познае по местообитанието, по разпадането на горната част на обвивката след узряване, по жълто-кафявата спорова маса и по кореноподобния шнур в основата. Плодните тела достигат диаметър около 5-6 cm, което позволява лесно разграничаване от по-едрите видове Calvatia gigantea (Гигантска пърхутка) и Calvatia utriformis (Полска пърхутка). Calvatia fragilis може да се открие покрай C. candida, но има лилава спорова маса. Calvatia excipuliforme (Главеста пърхутка) има високи плодни тела и шипчета съставящи външната обвивка.

Бърз преглед на микроскопичните белези позволява лесно определяне при съмнение. Капилицият се състои от тънкостенни нишки разделени от множество септи. Тъй като връзката в септите е слаба, нишките се разделят лесно на отделни отсечки.

Lycoperdon radicatum (синоним Bovistella radicata) е рядък вид с близък външен вид и подобна екологична характеристика. Има яйцевидни спори с дълги опашки и разклонен капилиций от типа Bovista, тоест с много дебели нишки, които се разклоняват в множество по-тънки нишки.

Calvatia candida. Почти узряло плодно тяло.

Calvatia candida. При разрез се вижда слой на субглеба в основата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvatia candida.

Calvatia candida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvatia candida. Старо плодно тяло.

Calvatia candida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvatia candida. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>