Главеста пърхутка

Главести пърхутки (Calvatia excipuliformis).

Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.

У нас Главеста пърхутка.

По света Pestle puffball (английски), Calvatie en coupe (френски), Beutel-Stäubling (немски), Головач продолговатый (руски).

Плодно тяло Крушовидно или бухалковидно. Състои се от горна част с кълбовидна или овална форма и долна част, наподобяваща пънче, която е по-тясна, но по-издължена. Външна обвивка представена от ситни, групирани шипчета и ципеста вътрешна обвивка покриват плодното тяло. Отвътре, в горната част са намира спороноснен слой (глеба), а в долната часта – стерилно месо. Цветът варира от сивкав до бежов, вътрешността е бяла. Височина до 20 cm и диаметър до 15 cm.

При застаряване глебата пожълтява и покафенява и започват да се отделят кафеникави спори през разпадащата се външна обвивка. Покафенелите остатъци от гъбата остават дълго време в това състояние и отделят спори.

Местообитание Покрайнините на гори, но също понякога по пасища и на открити места. Расте в края на лятото и през есента поединично или на групи. Останки от гъбата се срещат през цялата година.

Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и вътрешността (глебата) е чисто бяла на цвят. (Източници: №5,7,8,9,12)

Сходни видове Главестата пърхутка е сравнително лесно разпознаваем вид поради едрия размер и най-вече височината, която се дължи на издълженото пънче.

Текста подготви П. Неделев.

Главеста пърхутка (Calvatia excipuliformis). Плодното тяло е покрито със ситни шипчета, които се изтриват лесно.

Главеста пърхутка (Calvatia excipuliformis). Основата е издължена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главеста пърхутка (Calvatia excipuliformis). Младо плодно тяло.

Главести пърхутки (Calvatia excipuliformis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главеста пърхутка (Calvatia excipuliformis).

Главеста пърхутка (Calvatia excipuliformis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Февруари, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>