Фризиев пачи крак

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii Quél.
семейство Cantharellaceae (Пачи крака)

У нас Фризиев пачи крак, Фризов пачи крак.

По света Orange chanterelle (английски), Chanterelle de Fries (френски), Samtiger Pfifferling (немски), Лисичка бархатистая (руски).

Местообитание Широколистни и смесени гори, като образува микориза с бук (Fagus), габър (Carpinus) и вероятно други дървета. Има предпочитание към силикатни почви. Плододава на групи през лятото. Сравнително рядък вид с ограничено разпространение. На тази страница са показани находки от Стара планина (Тетевен, ПП Врачански Балкан, Вършец).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба, но не се препоръчва да се събира, тъй като е рядка.

Сходни видове Фризиевият пачи крак има сравнително ситни, но ярко оцветени плодни тела. Цветовете варират от оранжеви до розово-оранжеви, по което се различава от жълтите до жълто-оранжевите Обикновен пачи крак (Cantharellus cibarius) и Бледожълт пачи крак (Cantharellus pallens). Тези два вида имат по-едри плодни тела и са далеч по-често срещани.

Редкият Cantharellus romagnesianus има още по-малки плодни тела. Шапката е жълта, а жилките са бледи, малко на брой и раздалечени. Диаметърът на шапката не превишава 2 cm. Расте в широколистни и иглолистни гори.

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

1 comment to Фризиев пачи крак

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>