Фризиев пачи крак

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii Quélet
семейство Cantharellaceae (Пачи крака)

У нас Фризиев пачи крак, Фризов пачи крак.

По света Orange chanterelle (английски), Chanterelle de Fries (френски), Samtiger Pfifferling (немски), Лисичка бархатистая (руски).

Местообитание Широколистни и смесени гори, като образува микориза с бук (Fagus), габър (Carpinus) и вероятно други дървета. Има предпочитание към силикатни почви. Плододава на групи през лятото. Сравнително рядък вид с ограничено разпространение. На тази страница са показани находки от Стара планина (Тетевен, ПП Врачански Балкан, Вършец).

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба, но не се препоръчва да се събира, тъй като е рядка.

Сходни видове Фризиевият пачи крак има сравнително ситни, но ярко оцветени плодни тела. Цветовете варират от оранжеви до розово-оранжеви, по което се различава от жълтите до жълто-оранжевите Обикновен пачи крак (Cantharellus cibarius) и Бледожълт пачи крак (Cantharellus pallens). Тези два вида имат по-едри плодни тела и са далеч по-често срещани.

Редкият Cantharellus romagnesianus има още по-малки плодни тела. Шапката е жълта, а жилките са бледи, малко на брой и раздалечени. Диаметърът на шапката не превишава 2 cm. Расте в широколистни и иглолистни гори.

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Януари, 2024 г.

Върни до горе

1 comment to Фризиев пачи крак

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>