Фризиев пачи крак

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii Quél.
семейство Cantharellaceae (Пачи крака)

У нас Фризиев пачи крак, Фризов пачи крак.

По света Orange chanterelle (английски), Chanterelle de Fries (френски), Samtiger Pfifferling (немски), Лисичка бархатистая (руски).

Местообитание Широколистни и смесени гори, като образува микориза с бук (Fagus), габър (Carpinus) и вероятно други дървета. Има предпочитание към силикатни почви. Плододава на групи през лятото. Сравнително рядък вид с ограничено разпространение.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба, но не се препоръчва да се събира, тъй като е рядка.

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii.

Cantharellus friesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus friesii сравнен с Обикновен пачи крак (Cantharellus cibarius).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

1 comment to Фризиев пачи крак

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>