Бледожълт пачи крак

Cantharellus pallens.

Cantharellus pallens Pilàt
семейство Cantharellaceae (Пачи крака)
*Някои източници синонимизират Cantharellus pallens Pilàt с Cantharellus ferruginascens P. D. Orton, който е потвърден отделен вид.

синоним Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck

У нас Бледожълт пачи крак.

По света Girolle pruineuse (френски), Bereifter Pfifferling (немски).

Местообитание Широколистни гори, обикновено с дъб (Quercus), габър (Carpinus) и бук (Fagus). Плододава от края на пролетта до есента, поединично или на групи, най-обилно в началото на сезона. Широко разпространен и често срещан вид в България.

Коментар Ядлива гъба сравнима по качество с Обикновения пачи крак.

Сходни видове Бледожълтият пачи крак е най-разпространеният вид пачи крак в страната. Среща се в широколистни гори в равнините и планините. Обикновеният пачи крак (Cantharellus cibarius), в сравнение, се приема за гъба с по-ограничено разпространение, типично по високите части на планините в иглолистни и букови гори. Докато неразвитите плодни тела на Cantharellus pallens са сравнително безцветни и имат белезникав налеп, тези при C. cibarius са по-жълти. Стари и намокрени от дъжда плодни тела на C. pallens са също жълто-оранжеви и не се различават лесно, особено тези в букови гори. Според някои C. pallens има по-силна ръждива реакция след нараняване от C. cibarius, както и по-дебело месо.

Филогенетично изследване на Olariaga и колеги от 2016 г. доказа съществуването на няколко вида, които са близки до C. pallens и C. cibarius. Те обръщат внимание на цвета на шапката и жилките при млади плодни тела като един от ключовите критерии за различаване между видовете. При C. pallens жилките са оцветени по-ярко жълти към периферията на шапката, докато при C. cibarius те са равномерно оцветени. Резултатите потвърждават факта, че C. pallens е по-скоро южен, топлолюбив вид, докато C. cibarius е по-скоро северен и студенолюбив. (Източник: Cantharellus (Cantharellales, Basidiomycota) revisited in Europe through a multigene phylogeny, I. Olariaga, G. Moreno, J. L. Manjon, I. Salcedo, V. Hofstetter, D. Rodriguez, B. Buyck, Fungal Diversity, 2016) Следва да се споменат останалите европейски видове включени в тяхното изследване.

Cantharellus alborufescens (синоним Cantharellus ilicis) е пачи крак, който е познат от вечнозелени дъбови гори в средиземноморския регион. Младите шапки могат да са белезникави или жълто-оранжеви. Характерни при млади плодни тела са съвсем бледите жилки. Има силна ръждива реакция.

Cantharellus ferruginascens е рядък пачи крак от широколистни гори с бледожълта шапка (не е ярка, не е жълто-оранжева) и бледи жилки. Има силна ръждива реакция. Плододава през есента. Снимки в сайта на Salvatore Saitta.

Cantharellus roseofagetorum е нов вид описан от тях от Грузия в гори с източен бук. Младите шапки са бели и понякога имат розов център. Жилките са жълто-оранжеви.

Cantharellus amethysteus (Аметистов пачи крак) е рядък пачи крак от планински широколистни и иглолистни гори. Притежава бледолилаво покритие или люспици в центъра на жълто-оранжевата шапка. Авторите на изследването споменават, че подобно бледолилаво покритие може да се открие случайно и при други видове Cantharellus. Плододава през есента.

Canathrellus romagnesianus (синоним Cantharellus pseudominimus) е рядък пачи крак от широколистни и иглолистни гори с много ситни плодни тела. Шапката е жълта, а жилките са бледи, малко на брой и раздалечени. Диаметърът на шапката не превишава 2 cm.

Cantharellus friesii (Фризиев пачи крак) има малко плодно тяло с оранжева или оранжево-розова шапка и бледи жилки. Расте в широколистни гори, особено букови, през лятото.

Гъбарите събиращи C. pallens за ядене не бива да бъркат вида с някои опасни видове, като Лъжлив пачи крак (Hygrophoropsis aurantiaca), Горчива миризливка (Omphalotus olearius), Оранжево-червен паяжинник (Cortinarius orellanus) и Заскрежена орешарка (Clitocybe phyllophila). Всички те притежават тънки, истински ламели вместо жилки.

Cantharellus pallens. Шапките на младите плодни тела са покрити със светъл налеп.

Cantharellus pallens. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus pallens. Наранените места пожълтяват и бавно преминават в ръждиво.

Cantharellus pallens в сухо време.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus pallens след дъжд.

Cantharellus pallens. Шапките изгубили белия налеп са жълти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus pallens.

Cantharellus pallens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus pallens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>