Царска катателазма

Catathelasma imperiale.

Catathelasma imperiale (Quél.) Singer
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Царска катателазма.

По света Armillaire impérial (френски), Wurzel-Möhrling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала, накрая плоска до слабо фуниевидна. Кафява или сиво-кафеникава, лъскава, с видими тъмни радиални ивици, понякога подредени като люспи. Често се наблюдават сиво-кафяви парцалести остатъци от покривало близо до центъра на шапката. Повърхността е гладка или люспеста, суха или влажна. Ръбът дълго време остава подвит. Диаметър до 15 cm.

Ламели Белезникави до кремави, умерено гъсти до гъсти и низбягващи.

Пънче Вретеновидно или изтъняващо към основата, дълбоко вкореняващо се. С пръстен. Над пръстена – бяло и гладко. Под пръстена – бяло, с кафеникави люспи. Височина до 15 cm.

Пръстен Двоен. Горният е по-широк, отгоре бял и набразден, със сиво-кафяви радиални ивици отдолу. Долният е тесен, сиво-кафяв.

Месо Дебело, плътно и твърдо. Бяло. С брашняни миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 10-15 х 4.5 – 6.5 μm.

Местообитание Стари иглолистни гори със смърч (Picea) в планините. Вероятно предпочита варовита почва. Плододава поединично или на малки групи и се среща рядко. Сезон – лято до начало на есента.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба, но не препоръчваме да се консумира, тъй като е слабо позната и има малко сведения за ядливост. Освен това е наистина рядка гъба, включена в Червената книга. Трябва да бъде опазена заедно със своите местообитания.

Сходни видове Catathelasma imperiale е едра и месеста гъба, с дебело, вкореняващо се пънче с двоен пръстен, низбягващи ламели и подчертана брашняна миризма. Тази комбинация от белези прави този вид лесно разпознаваем. Царската катателазма е единственият вид от род Catathelasma.

Опасаната есенна гъба (Tricholoma focale) има оранжево-кафеникава шапка, прираснали със зъбче ламели и единичен пръстен. Расте в борови гори.

Текста подготви П. Неделев.

Catathelasma imperiale. Шапката е лъскава и с кафеникави ивици.

Catathelasma imperiale. Пръстенът е двуслоен и възходящ.

 

 

 

 

 

 

 

Catathelasma imperiale. Месото е бяло и плътно. Ламелите са низбягващи.

Catathelasma imperiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>