Лютива манатарка

Лютиви манатарки (Chalciporus piperatus)

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Boletus piperatus Bull., Suillus piperatus (Bull.) Kuntze

У нас Лютива манатарка, Лютива масловка.

По света Peppery bolete (английски), Bolet poivré (френски), Pfeffer-Röhrling (немски), Перечный гриб (руски).

Шапка Първоначално полусферична, по-късно се разраства до изпъкнала или почти плоска. Бледоохрена, охрена, жълтеникаво-кафява, понякога с червеникав тон. До 8 cm в диаметър.

Тръбички Канеленокафяви или ръждивокафяви. Не променят цвета си при нараняване. Порите са със същия цвят и също не променят цвета си при нараняване.

Пънче Цилиндрично или вретеновидно, обикновено се стеснява към основата. Охрено, в основата – яркожълто.

Месо Жълто или жълтеникаво, в основата на пънчето – яркожълто. Не променя цвета си при излагане на въздух. Няма особена миризма. Вкусът е слабо до силно лютив.

Спори Спорите са с размери 8–13 × 3.5–5 μm.

Местообитание Иглолистни, смесени или широколистни гори. Възможността да образува микориза с различните дървесни видове, под които се среща, е под въпрос. Широко разпространен вид в Европа.

Сходни видове Възможно е да се сбърка със сходния вид Chalciporus hypochryseus. Този вид има жълти тръбички и пори.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Превода направи П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Според някои автори е ядлива, но само като подправка и не в големи количества поради лютивия вкус. (Източници: №1,5,7,10) Според други е неядлива. (Източници: №9,12,13,15)

Лютиви манатарки (Chalciporus piperatus)

Лютиви манатарки (Chalciporus piperatus) Порите са канеленокафяви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютива манатарка (Chalciporus piperatus). Основата на пънчето е яркожълта.

Лютива манатарка (Chalciporus piperatus), прерязана, за за да се види жълтото месо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Януари, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>