Chlorophyllum olivieri

Chlorophyllum olivieri.

Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Conifer parasol (английски), Olivbrauner Safranschirmling (немски), Гриб-зонтик Оливье (руски).

Местообитание Широколистни и иглолистни гори и храсталаци. Плододава през лятото и есента, поединично или на групи.

Коментар Ядлива гъба, но като при Chlorophyllum rhacodes (Червенееща сърнела) съществува вероятност някои хора да са чувствителни и да реагират със стомашно разстройство или алергична реакция.

*Снимки на тази страница преди бяха показани като Chlorophyllum rhacodes.

Chlorophyllum olivieri.

Chlorophyllum olivieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorophyllum olivieri.

Chlorophyllum olivieri. Месото почервенява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorophyllum olivieri.

Chlorophyllum olivieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Юли, 2019 г.

Върни до горе