Хлоросцифа

Chloroscypha sp.

Chloroscypha Seaver
семейство Gelatinodiscaceae

У нас Хлоросцифа.

Chloroscypha е род аскомицетни гъби. Плодните тела представляват чашки с дръжки. Повечето видове имат жълти плодни тела, но някои се оцветяват зелени или кафяви. Размерите са миниатюрни — максималният диаметър е около 1-2 mm.

Обща характеристика на видовете от този род е плододаването върху окапали листа и клонки на иглолистни дървета от семейство кипарисови (Cupressaceae). Такива са например кипариси (Cupressus), хвойни (Juniperus), туи (Thuja), секвои (Sequoia), Platycladus, Chamaecyparis и други. Предполага се, че Chloroscypha са слаби паразити. Познати са най-малко 15 вида по света, като всеки вид има свое предпочитание към вида на дървото домакин. Има концентрация на видове в Азия и Северна Америка. Няма официални данни колко от тях се намират в България. Присъствието им зависи от разпространението на дървета, много от които у нас са неместни и се използват единствено с декоративни цели.

Определянето разчита освен на идентификацията на дървото домакин и на микроскопичните структури. Важна е реакцията на аскусните връхчета към йодни съединения, тъй като някои видове реагират със синя реакция, а други са отрицателни. Спорите варират между кълбовидни, яйцевидни, елипсовидни, вретеновидни и издължено вретеновидни. Измерените размери на спорите и аскусите са също определящи.

В европейската литература най-често се споменава вида Chloroscypha alutipes, чийто жълти плодни тела се появяват върху видове хвойна (Juniperus sabina, Juniperus occidentalis) и Calocedrus decurrens.

Допълнителна информация

  • Notes on some Species of Chloroscypha Endophytic in Cupressaceae of Europe and North America, O. Petrini, Sydowia 35, 1982
  • New taxa and new records of Helotiaceae in China, F. Ren, W.-Y. Zhuang, Mycosystema 35(5), 2016

 

Последна редакция на pavel от 8 Октомври, 2021 г.

Върни до горе