Ciboria amentacea

Ciboria amentacea.

Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel
семейство Sclerotiniaceae

синоними Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel, Rutstroemia amentacea (Balb.) P. Karst.

У нас Няма име.

По света Alder goblet (английски), Erlenkätzchen-Becherling (немски).

Местообитание Върху гниещи реси най-често на елши (Alnus), на преовлажнени места. Този вид е съобщен и върху гниещи реси на върби (Salix) и леска (Corylus avellana). Плододава поединично или на групи и се среща в края на зимата и началото на пролетта.

Ciboria amentacea.

Ciboria amentacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Февруари, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>