Ciboria coryli

Ciboria coryli.

Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw.
семейство Sclerotiniaceae

синоним Sclerotinia coryli Schellenb.

У нас Няма име.

По света Hasel-Stromabecherling (немски).

Местообитание Върху гниещи реси на леска (Corylus avellana), на влажни места. Плододава поединично или на групи и се среща през зимата и началото на пролетта (януари, февруари и март).

Сходни видове Върху същия субстрат расте и друг вид от този род – Ciboria amentacea. Те се различават на базата на размера и формата на спорите.

Ciboria coryli.

Ciboria coryli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 9 Февруари, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>