Арчеров клатрус

Clathrus archeri.

Clathrus archeri (Berk.) Dring
семейство Phallaceae

У нас Арчеров клатрус.

По света Devil’s fingers, Octopus stinkhorn (английски), Anthurus d’Archer (френски), Tintenfischpilz (немски), Антурус Арчера (руски).

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, крайгорски ливади и пътеки, обикновено върху песъчлива почва. Среща се на ниска надморска височина. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Много автори смятат, че този интересен вид е привнесен в Европа от Австралия. В последните години се наблюдава рязко зачестяване на наблюденията в страни от западна и южна Европа и разширяване на разпространението. У нас са документирани малко на брой находища и видът все още се счита за много рядък.

*Сниманите екземпляри са от находище на вида на територията на ПП „Врачански балкан“ в околността на с. Горно Озирово.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Clathrus archeri. Неразтворено плодно тяло.

Clathrus archeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Clathrus archeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

1 comment to Арчеров клатрус

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>