Арчеров клатрус

Clathrus archeri.

Clathrus archeri (Berk.) Dring
семейство Phallaceae

У нас Арчеров клатрус.

По света Devil’s fingers, Octopus stinkhorn (английски), Anthurus d’Archer (френски), Tintenfischpilz (немски), Антурус Арчера (руски).

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, крайгорски ливади и пътеки, обикновено върху песъчлива почва. Среща се на ниска надморска височина. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Много автори смятат, че този интересен вид е привнесен в Европа от Австралия. В последните години се наблюдава рязко зачестяване на наблюденията в страни от западна и южна Европа и разширяване на разпространението. У нас са документирани малко на брой находища и видът все още се счита за много рядък.

*Сниманите екземпляри са от две находища на вида в област Монтана. Едното е на територията на ПП „Врачански балкан“ в околността на с. Горно Озирово и второто е в околността на с. Бързия.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Clathrus archeri.

Clathrus archeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Clathrus archeri.

Clathrus archeri. Неразтворено плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

Clathrus archeri.

Clathrus archeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Clathrus archeri.

Clathrus archeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Арчеров клатрус

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>