Смърдяща кошничка

Clathrus ruber. Развито плодно тяло.

Clathrus ruber P. Micheli ex Pers.
семейство Phallaceae

синоним Clathrus cancellatus Tourn. ex Fr.

У нас Смърдяща кошничка, Червена решетка.

По света Red cage fungus (английски), Clathre rouge, Cœur de sorcière (френски), Roter Gitterling (немски), Решёточник красный (руски).

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Почти застрашен“ (NT).

Коментар Неядлива гъба.

Clathrus ruber. Млади плодни тела.

Clathrus ruber. Млади плодни тела. Бялата обвивка се нарича перидий.

 

 

 

 

 

 

 

Clathrus ruber. Вътрешността на кошничката е покрита с лепкава, кафеникава, зловонна течност.

Clathrus ruber.

 

 

 

 

 

 

 

 

Clathrus ruber и Coprinus micaceus.

Clathrus ruber.

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>