Clavaria fragilis

Clavaria fragilis.

Clavaria fragilis Holmskjold
семейство Clavariaceae

синоним Clavaria vermicularis Fr.

У нас Няма име.

По света White spindles (английски), Clavaire vermicelle (френски), Wiesenkeule, Wurmförmige Keule (немски), Клавария хрупкая (руски).

Плодно тяло Вретеновидно или шнуровидно, неразклонено, със заострено или заоблено връхче, в основата слабо разширено или изтъняващо. Бяло, в основата – белезникаво. При застаряване или засушаване връхчето се оцветява кафеникаво. Повърхността е гладка. Височина до 10 cm, но често по-дребно.

Месо Бяло, тънко, крехко и чупливо. Няма особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са яйцевидни и гладки, с размери 4.5 – 7 х 3-4.5 μm.

Местообитание Сред треви и мъхове на открити места край гори, по-рядко сред шума в самите гори. Плодните тела растат заедно на снопове, но не са свързани помежду си. Плододава през лятото и есента във влажно време.

Коментар Ядлива, но твърде малка и незначителна.

Сходни видове На откритите поляни, където обикновено расте, Clavaria fragilis трудно може да се сгреши с други видове. В същото местообитание се срещат и други малки, кораловидни гъби от родовете Clavaria, Clavulinopsis и Ramariopsis, но повечето видове са оцветени различно.

Ramariopsis kunzei има бели, разклонени плодни тела.

Clavaria acuta има бели или белезникави, неразклоняващи се плодни тела със заоблени връхчета. Плододава поединично или на малки групи и има по-големи спори, които често са орнаментирани с шипчета.

Сходни видове са и Macrotyphula juncea и Typhula phacorrhiza. Те се срещат в широколистни гори през есента и растат върху гниещи листа.

Clavaria fragilis.

Clavaria fragilis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clavaria fragilis.

Clavaria fragilis в местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>