Clavaria zollingeri

Clavaria zollingeri.

Clavaria zollingeri Lév.
семейство Clavariaceae

синоним Clavaria amethystina sensu auct. mult.

У нас Няма име.

По света Violet coral (английски), Clavaire violette, Clavaire de Zollinger (френски), Amethystfarbiges Keulchen (немски), Клавария бледно-бурая (руски).

Плодно тяло Кораловидно, с до 3 или 4 разклонения. Лилаво или виолетово. Основният клон е най-светъл, най-дълъг и най-дебел. Крайните клонки са по-къси и завършват със заоблени връхчета. Височина до 5 cm. Няколко плодни тела растат скупчени на едно място.

Месо Месото е с цвета на повърхността. Крехко и чупливо. Няма особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Базидиите са 4-спорови. Спорите са елипсовидни до почти кълбовидни, гладки, с размери 4.5-7 x 3-5.5 μm.

Местообитание Сред ниски треви и мъхове по ливади, но понякога сред шума в широколистни гори. Сезон – лято и есен. Рядък вид. Счита се за индикатор на стари, необработени ливади с висока степен на биоразнообразие на гъби от родовете Clavaria, Hygrocybe, Entoloma и Geoglossum. C. zollingeri е вид описан от Европа. Въпреки че е назован и от други континенти (Северна Америка, Азия, Австралия) и различни местообитания, изглежда спорно дали се касае за един единствен вид. Неясно е също дали европейският вид не представлява комплекс. Може да прочетете повече на страницата на инициативата за глобален червен списък на гъби.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Ramariopsis pulchella е по-дребна коралка с подобно виолетово оцветяване. Има по-тънки клонки и расте върху оголена почва в горите. Има двуспорови базидии и спори с шипчеста орнаментация.

В литературата Clavaria zollingeri може да се открие описан от някои автори и под името Clavaria amethystina. Това е проблем, защото в Европа има описан вид Clavulina с бледосинкаво-виолетово оцветяване, Clavulina amethystina, за който други автори също са използвали Clavaria amethystina. Нещо повече, дали Clavulina amethystina е самостоятелен вид или е рядка оцветена форма на някой от другите известни видове Clavulina, не е изяснено докрай.

Текста подготви П. Неделев.

Clavaria zollingeri.

Clavaria zollingeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Януари, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>