Clavulinopsis fusiformis

Clavulinopsis fusiformis.

Clavulinopsis fusiformis (Sowerby) Corner
семейство Clavariaceae

синоним Clavaria fusiformis Sowerby

У нас Няма име.

По света Golden spindles (английски), Clavaire en fuseau (фрески), Spindelförmige Wiesenkeule (немски), Клавулинопсис веретеновидный (руски).

Плодно тяло Пламъковидно, като червей, като пръст или сплескано като език с остър връх. Право или извито и неразклонено. Яркожълто или жълто-оранжево, понякога частично с розово-червеникаво оцветяване. Повърхността е гладка или финонабръчкана. Височина до 10 cm.

Месо Тънко, жълтеникаво. С горчив или неопределен вкус и без особена миризма. Няма цветна реакция с разтвор на калиева основа (KOH).

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са кълбовидни или слабо елипсовидни, с размери 6-7 x 5.5-6 µm и са гладки.

Местообитание Планински ливади сред ниски треви и мъхове. Плододава през есента на групи от гъсто разположени плодни тела. Рядък вид.

*Показани са находки от ливада под стар бук в м. Каличина бара в ПП Врачански Балкан (септември 2014 г.) и от ливада в околността на Клисурски манастир (ноември 2022 г.).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Плодните тела на Clavulinopsis fusiformis са струпани в красиви туфи, което е важен белег. Горчивината на месото е друга особеност, но при една от находките тя липсваше.

В трева се откриват и други видове жълти корали през есента: Clavulinopsis luteoalba, Clavulinopsis helvola, Clavulinopsis laeticolor, Clavulinopsis corniculata и Ramariopsis crocea. Обикновено те не растат на такива гъсти групи. Най-сигурно обаче е определянето на гъбите с микроскоп, тъй като споменатите видове имат спори с различни форми и размери.

Текста подготви П. Неделев.

Clavulinopsis fusiformis.

Clavulinopsis fusiformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clavulinopsis fusiformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Март, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>