Clavulinopsis helvola

Clavulinopsis helvola.

Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner
семейство Clavariaceae

синоним Clavaria helvola Pers.

У нас Няма име.

По света Yellow club (английски), Clavaire lumineuse (френски), Goldgelbe Wiesenkeule (немски), Клавулинопсис палевый (руски).

Плодно тяло Бухалковидно, тънко, право или извито. Рядко сплескано или с разклонения. Жълто до жълто-оранжево, равномерно оцветено. Понякога се отличава долна част с по-прозрачен вид. Повърхността е гладка или финонабръчкана и напрашена. Височина до 7 cm, по-често около 3-4 cm. Дебелина до 3 mm.

Месо Жълтеникаво, крехко. Няма особени вкус и миризма. Няма цветна реакция с калиева основа (KOH).

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са почти кълбовидни, с размери 4-7 x 4-6 µm. Орнаментирани са с шипчета със затъпени връхчета.

Местообитание Сред ниски треви и мъхове по пасища и горски ливади, по-рядко във вътрешността на горите. Плододава поединично или на групи. Сезон – есен.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Clavulinopsis helvola се разпознава по жълтите, бухалковидни и неразклонени плодни тела. Има няколко вида с подобен цвят и външен вид. Трябва да се отбележи, че важна роля в тази група играе микроскопирането на спори.

Най-близкият по външност вид, Clavulinopsis laeticolor, има гладки спори, без шипчета. Месото от жълто-оранжево става жълто-зеленикаво под въздействие на калиева основа.

Clavulinopsis fusiformis има по-едри, обикновено скупчени на едно място, плодни тела. Месото нагарча.

Clavulinopsis luteoalba има плодни тела с бледооранжев цвят и светли, почти бели връхчета. Спорите са елипсовидни и почти гладки.

Текста подготви П. Неделев.

Clavulinopsis helvola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Септември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>