Clavulinopsis laeticolor

Clavulinopsis laeticolor.

Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen
семейство Clavariaceae

синоним Clavulinopsis pulchra (Peck) Corner

У нас Няма име.

По света Handsome club (английски), Clavaire joyeuse (френски), Schöne Wiesenkeule (немски), Клавулинопсис яркоокрашенный (руски).

Плодно тяло Бухалковидно, тънко, право или извито, със заоблен или изострен връх. Рядко сплескано или с разклонения. Жълто до жълто-оранжево, равномерно оцветено. Понякога се отличава долна, по-прозрачна част. Повърхността е гладка или финонабръчкана и напрашена. Височина до 7 cm, по-често около 3-4 cm. Дебелина до 3 mm.

Месо Жълтеникаво, крехко. Няма особени вкус и миризма.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите имат яйцевидна, крушовидна или триъгълна форма и са гладки, с размери 5-7.5 x 3.5-6 µm.

Местообитание Сред ниски треви и мъхове по пасища и горски ливади, по-рядко във вътрешността на горите. Плододава върху почва, поединично или на групи. Сезон – есен.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Clavulinopsis laeticolor се разпознава по жълтите, бухалковидни и неразклонени плодни тела. Има няколко вида с подобен цвят и външен вид. Всичко те растат сред треви по ливади и по горските граници. Трябва да се отбележи, че важна роля в тази група играе микроскопирането на спори.

Clavulinopsis helvola е с еднакъв външен вид, но има спори орнаментирани с шипчета.

Clavulinopsis fusiformis образува малко по-едри плодни тела. Плододава на туфи от няколко плодни тела скупчени на едно място. На вкус нагарча.

Clavulinopsis luteoalba има плодни тела с бледооранжев цвят и светли, почти бели връхчета. Спорите са елипсовидни и почти гладки.

Текста подготви П. Неделев.

Clavulinopsis laeticolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Септември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>