Clavulinopsis luteoalba

Clavulinopsis luteoalba.

Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner
семейство Clavariaceae

синоним Clavulinopsis gracillima (Peck) R.H. Petersen, Clavaria luteoalba Rea

У нас Няма име.

По света Apricot club (английски), Clavaire jaune pâle (френски), Gelbweisses Keulchen (немски), Клавулинопсис жёлто-белый (руски).

Плодно тяло Бухалковидно или пламъковидно, право или извито, тънко, със заоблен или изострен връх. Понякога сплескано, рядко с разклонения. Жълто-оранжево или оранжево, обикновено с белезникав връх. Повърхността е гладка или финонабръчкана. Височина до 8 cm.

Месо Жълто-оранжево, крехко. Със слаб брашнян вкус. Без миризма.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидно-бадемовидни и са гладки, с размери 5.5-8.5 x 3-4.5 µm.

Местообитание Сред ниски треви и мъхове по пасища и горски ливади. Плододава върху почва, поединично или на групи. Сезон – есен.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Clavulinopsis luteoalba се познава по оранжевите, неразклонени плодни тела, типично с белезникави връхчета. В същото местообитание се срещат няколко вида Clavulinopsis, но за сигурно определяне е необходим преглед на спорите с микроскоп.

Clavulinopsis helvola и Clavulinopsis laeticolor имат жълти до жълто-оранжеви, неразклонени плодни тела. Спорите при C. helvola са орнаментирани с шипчета, а при C. laeticolor са гладки, но с различна форма.

Clavulinopsis fusiformis расте на гъсти групи и има горчив вкус. Спорите са кълбовидни.

Clavaria argillacea и Clavaria flavipes имат бледи, жълтеникави плодни тела и по-едри спори.

Clavulinopsis corniculata и Ramariopsis crocea са разклонени.

Текста подготви П. Неделев.

Clavulinopsis luteoalba.

Clavulinopsis luteoalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>