Climacocystis borealis

Climacocystis borealis.

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar
семейства Fomitopsidaceae

У нас Няма име.

По света Nordische Porling (немски), Климакоцистис северный (руски).

Плодно тяло Едногодишно, приседнало, отначало кълбовидно или като безформена маса, по-късно слабо ветрилообразно, понякога с формата на копито. Жълто, бледожълто или бледоохрено, като при по-стари екземпляри избледнява. Повърхността е космата и влажна. Ръбът е дебел, заоблен и жълтеникав. Диаметър до около 15 cm. Съседни плодни тела често са сраснали.

Спороносен слой Състои се от тръбички със ситни, кръгли или слабо ъгловати, белезникави до кремави пори, отварящи се върху долната повърхност.

Месо Белезникаво. Дебело, жилаво и сочно, при изсушаване трошливо. С ароматна миризма и неприятен, горчиво-лютив вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Размерът на спорите е 5-7 х 3.5-4.5 μm.

Местообитание Високопланински гори, върху пънове, дънери или умиращи дървета на иглолистни и по-рядко широколистни видове. У нас се среща често върху стари смърчове (Picea abies). Плододава на групи през лятото.

Коментар Неядлива.

Сходни видове Не бива да се бърка с ядливата Сярна гъба (Laetiporus sulphureus). Сярната гъба у нас расте най-често върху широколистни дървета на по-ниски надморски височини. При нея горната повърхност на плодното тяло не е космата.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Млади плодни тела на Climacocystis borealis.

Climacocystis borealis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climacocystis borealis.

Climacocystis borealis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Climacocystis borealis.

Climacocystis borealis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Climacocystis borealis.

Climacocystis borealis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Март, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>