Есенна миризливка

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis).

Clitocybe nebularis (Batsch) P Kumm.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоним Lepista nebularis (Batsch) Harmaja

У нас Есенна миризливка, Обикновена орешарка, Сивушка, Чучулетка.

По света Clouded funnel, Clouded agaric (английски), Nebelkappe (немски), Говорушка серая (руски).

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно плоска до фуниевидна, светло-сива до оловно-сива, понякога и бяла, по-тъмна в средата. Младите шапки са покрити с бял налеп. По ръба понякога се набюдава слабо насечен контур. До 20 cm в диаметър.

Ламели Сраснали или нисходящи по пънчето, бели до кремави, гъсти.

Пънче Леко удебелено в основата до бухалковидно, белезникаво до сиво, по-светло от шапката. Може да е гладко или фино влакнесто. Плътно, при зрелите екземпляри е кухо.

Месо Бяло, плътно, по-рехаво в пънчето. Има силна, особена миризма, описана от различни автори като сладникава до неприятна. Вкусът е сходен или не особено отличителен.

Спори Споровият прах е кремав. Спорите са елипсовидни с размер 6-7 х 3-4 μm.

Местообитание Расте в иглолистни и шириколистни гори през есента (IX-XI), често на големи групи и понякога образува самодивски кръгове. Среща се в големи количества във всички наши планини.

Коментар У нас се цени като добра ядлива гъба – консумира се прясна, сушена и консервирана. (Източници: №1,2) Някои автори препоръчват да се изварява преди употреба. Според други автори ядливостта й е спорна, като се препоръчва да се избягва. (Източници: №5,6,7,8,9,10) Счита се, че някои хора са по-чувствителни към нея и при тях има опасност от предизвикване на стомашно-чревни разстройства.

Сходни видове Сходен отровен вид е Entoloma sinuatum (Отровна сливовка). Расте в широколистни гори, има брашняна миризма, и розов цвят на споровия прашец, както всички видове Entoloma.

Други подобни гъби, от които трябва да се различи есенната миризливка, са различни видове от родовете Clitocybe, Lepista, Melanoleuca, и Tricholoma.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis). Пънчето е леко удебелено в основата и е по-светло от шапката.

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis). Шапката е с по-тъмен цвят в центъра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есенна миризливка (Clitocybe nebularis). Ламелите са низбягващи, а месото е бяло.

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis). Шапките на младите гъби са покрити с бял налеп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis).

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis).

 

 

 

 

 

 

 

 

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis).

Есенни миризливки (Clitocybe nebularis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Март, 2015

Върни до горе

1 comment to Есенна миризливка

  • Любоми Стаменков

    Clitocybe nebularis- Около последните ниви в гората над Железница през 1994-5 година имаше килими от тази гъба, и повече не се появиха поне при моите обиколки там.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>