Clitocybe trulliformis

Clitocybe trulliformis.

Clitocybe trulliformis (Fr.) P. Karst.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

*Латинското име понякога се изписва Clitocybe trullaeformis.

У нас Няма име.

По света Graufilziger Trichterling (немски), Говорушка ковшевидная (руски).

Месо С миризма на брашно.

Местообитание В широколистни и иглолистни гори. Плододава обикновено върху хумусна почва покрай пътеки и горски пътища. Често срещан вид, но се забелязва случайно. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Clitocybe trulliformis принадлежи към група от видове, които са слабо проучени и могат да изглеждат почти идентично. Имат бежови до сиви шапки и пънчета, контрастиращи бели, силно низбягващи ламели и миришат на брашно. C. trulliformis обикновено расте във вътрешността на горите и има спори с размери 5-7.5 x 3-4 µm, докато Clitocybe collina расте на открити места сред треви и има по-малки спори 4.5-6 x 2.5-3 µm. Трети вид в тази група, Clitocybe fuscosquamula, пък има спори с размери 6.5-9 x 2-3 µm. Данните са публикувани в датския сайт svampe.databasen.org. Измерването е затруднено поради тенденцията спорите да аглутинират или да се скупчват след освобождаване.

Този вид може да се сбърка и с видове пачи крак, като например Cantharellus cinereus.

*Сниманите находки на тази страница са проверени с микроскоп.

Clitocybe trulliformis.

Clitocybe trulliformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clitocybe trulliformis.

Clitocybe trulliformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Март, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>