Clitopaxillus fibulatus

Clitocybe fibulatus.

Clitopaxillus fibulatus P.-A. Moreau, Dima, Consiglio & Vizzini
семейство Pseudoclitocybaceae

У нас Няма име.

Местообитание Планински иглолистни гори. Плододава върху шумата на смърч (Picea abies) и бяла ела (Abies alba). Появява се поединично или на групи в края на лятото и през есента. Вероятно рядък вид.

*Снимката на Татяна Иванова показва находка под смърч в района на х. Момина скала във Витоша, 25 август 2018 г.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Clitopaxillus fibulatus беше открит като нов вид за науката в изследване проведено от група европейски миколози и публикувано през 2018 г. В същата публикация род Clitopaxillus и семейство Pseudoclitocybaceae бяха създадени за да поместят Clitopaxillus alexandri и C. fibulatus, тъй като проведените генетични изследвания показаха, че не съществува близка родствена връзка с останалите видове Clitocybe, както се смяташе преди. До този момент тези гъби бяха познати като един вид с име Clitocybe alexandri.

Актуалната концепция за Clitopaxillus alexandri е за гъба обитаваща друг тип местообитания – борови и дъбови гори на по-ниска надморска височина.

Източник: Pseudoclitocybaceae fam. nov. (Agaricales, Tricholomatineae), a new arrangement at family, genus and species level, P. Alvarado, P.-A. Moreau, B. Dima, A. Vizzini, G. Consiglio, G. Moreno, L. Setti, T. Kekki, S. Huhtinen, K. Liimatainen & T. Niskanen, Fungal Diversity, Vol 90(1), 2018

 

Последна редакция на pavel от 23 Ноември, 2020 г.

Върни до горе

2 коментара Clitopaxillus fibulatus

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>