Coltricia perennis

Coltricia perennis.

Coltricia perennis (L.) Murrill
синоним Hymenochaetaceae

У нас Няма име.

По света Brown goblet, Tiger’s eye (английски), Сухлянка двухлетняя  (руски).

Местообитание Иглолистни и по-рядко широколистни гори. Среща се често в планинските смърчови гори (Picea), особено покрай горски пътища и пътеки. Плододава върху почва през лятото и есента. Видът вероятно е микоризен.

Коментар Неядлива гъба, защото е твърда и много жилава. Може да се изсуши и да послужи за украса.

Coltricia perennis. Различните цветови зони върху шапката са резки и подредени концентрично.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Август, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>