Contumyces vesuvianus

Contumyces vesuvianus.

Contumyces vesuvianus (V. Brig.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni
семейство Incertae sedis (неясно)

синоними Omphalina vesuviana (V. Brig.) Bellù & Lazzari

У нас Няма име.

Шапка Фуниевидна. Равномерно оранжево-червена, матова или лъскава. Повърхността е набраздена. Ръбът е извит надолу или изправен и е слабо фестониран. Диаметър до 3 cm.

Ламели Бели, редки и силно низбягващи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата, тънко. Оранжево, с напрашена повърхност. Височина до 5 cm.

Месо Оранжево, тънко и нежно. Миризма и вкус отсъстват.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 7-12 x 4.5-6 μm.

Местообитание Открити места, сред треви, мъхове или върху гола почва. Топлолюбив вид от низините. Плододава на групи през есента. В Европа разпространен в средиземноморския регион. У нас се открива рядко, вероятно само в крайните южни части.

*Снимките са от пасище в района на гр. Петрич, сред ниски треви, драки и келяв габър, октомври 2019 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Този вид се разпознава лесно благодарение на яркия оранжев цвят. Видове като Omphalina pyxidata и Omphalina galericolor не са толкова ярки. Rickenella fibula има по-ситни плодни тела и расте сред мъхове. Loreleia marchantiae и Loreleia postii растат на много влажни места с кладенчови мъхове. Hygrocybe cantharellus има шапка покрита с люспици.

Contumyces rosellus има ситни, бледорозови плодни тела. Contumyces brunneolilacinus е оцветен пурпурнокафяв. Тези два вида са също южни и рядко срещани.

Текста подготви П. Неделев.

Contumyces vesuvianus.

Contumyces vesuvianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>