Contumyces vesuvianus

Contumyces vesuvianus.

Contumyces vesuvianus (V. Brig.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni
семейство Incertae sedis (неясно)

синоними Omphalina vesuviana (V. Brig.) Bellù & Lazzari

У нас Няма име.

Шапка Фуниевидна. Равномерно оранжево-червена, матова или лъскава. Повърхността е набраздена. Ръбът е извит надолу или изправен и е слабо фестониран. Диаметър до 3 cm.

Ламели Бели, редки и силно низбягващи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата, тънко. Оранжево, с напрашена повърхност. Височина до 5 cm.

Месо Оранжево, тънко и нежно. Миризма и вкус отсъстват.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елипсовидни, с размери 7-12 x 4.5-6 μm.

Местообитание Открити места, сред треви, мъхове или върху гола почва. Топлолюбив вид от низините. Плододава на групи през есента. В Европа разпространен в средиземноморския регион. У нас се открива рядко, вероятно само в крайните южни части.

*Снимките на П. Неделев са от пасище в района на гр. Петрич, сред ниски треви, драки и келяв габър, октомври 2019 г. Е. Нанкова намира вида в района на яз. Студен кладенец (област Кърджали), ноември 2021 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Този вид се разпознава лесно благодарение на яркия оранжево-червен цвят. Видове като Omphalina pyxidata и Omphalina galericolor не са толкова ярки. Rickenella fibula има по-ситни плодни тела и расте сред мъхове. Loreleia marchantiae и Loreleia postii растат на много влажни места с кладенчови мъхове. Hygrocybe cantharellus има шапка покрита с люспици.

Contumyces rosellus има ситни, бледорозови плодни тела. Contumyces brunneolilacinus е оцветен пурпурнокафяв. Тези два вида са също южни и рядко срещани.

Текста подготви П. Неделев.

Contumyces vesuvianus.

Contumyces vesuvianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contumyces vesuvianus.

Contumyces vesuvianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contumyces vesuvianus.

Contumyces vesuvianus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Ноември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>