Coprinellus domesticus

Coprinellus domesticus. Младите шапки са покрити с фин, бял налеп, който се премахва лесно.  Оранжевите хифи са характерни.

Coprinellus domesticus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
семейство Psathyrellaceae

синоним Coprinus domesticus (Bolton) Gray

У нас Няма име.

По света Firerug Inkcap (английски), Haus-Tintling (немски).

Шапка Звънчевидна, с добре изразена жълта пъпка в центъра. Височина 2-4 cm, ширина 1-3 cm. Повърхността копринено лъскава, радиално набраздена по цялата дължина, при младите екземпляри покрита с фин, бял налеп.

Пънче Цилиндрично, 5-10 x 0.2-1.0 cm,  бяло, леко удебелено в основата. Около основата на пънчето е видима маса от оранжеви хифи.

Ламели Нагъсто разположени, свободни от пънчето, първоначално бели, по-късно розови, кафяви, най-после се втечняват до мастилено-черно.

Месо Много тънко.

Спорова течност Тъмно кафява. Размерът на спорите е 7.5-10 х 4-5 μm.

Местообитание Расте върхи разлгаща се шума и дървесина в широколистните гори. Сезон – от ранна пролет до началото на лятото  (IV-VI). Расте поединично или на групи, като плодните тела не растат нагъсто.

Коментар Неядлива. (Източници: № 5,11).

Сходни видове Coprinellus micaceus (Зърнеста къпринка) се различава от Coprinellus domesticus по образуването на гъсти групи от плодни тела и липсата на оранжеви хифи около основите на пънчетата. Coprinellus domesticus може да се сбърка и с други видове от групата на Копринките като Coprinus comatus (Порцеланова копринка), Coprinopsis atramentarius (Сива копринка), Coprinellus flocculosus, Coprinopsis nivea  и други.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Coprinellus domesticus.

Coprinellus domesticus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coprinellus domesticus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Октомври, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>