Coprinellus domesticus

Coprinellus domesticus.

Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
семейство Psathyrellaceae

синоним Coprinus domesticus (Bolton) Gray

У нас Няма име.

По света Firerug inkcap (английски), Coprin domestique (френски), Haus-Tintling (немски), Навозник домашний (руски).

Шапка Яйцевидна, с добре изразена жълта пъпка в центъра. Височина 2-4 cm, ширина 1-3 cm. Повърхността копринено лъскава, радиално набраздена по цялата дължина, при младите екземпляри покрита с фин, бял налеп.

Пънче Цилиндрично, 5-10 x 0.2-1.0 cm,  бяло, леко удебелено в основата. Около основата на пънчето е видима маса от оранжеви хифи (озоний).

Ламели Нагъсто разположени, свободни от пънчето, първоначално бели, по-късно розово-сиви, най-после се втечняват до мастилено-черни.

Месо Белезникаво. Тънко, крехко и воднисто. Без особени вкус и миризма.

Спорова течност Тъмнокафяво-черна. Размерът на спорите е 6-9 х 3.5-4.5 μm.

Местообитание Върху разлагаща се шума и дървесина в широколистни гори и паркове. Плодните тела са самостоятелни или образуват малки групи, но не се подреждат в гъсти кичури. Сезонът е от пролетта до края на есента (IV-XI). Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба. (Източници: № 5,11).

Сходни видове Coprinellus micaceus (Зърнеста къпринка) се различава от Coprinellus domesticus по образуването на гъсти групи от плодни тела и липсата на оранжеви хифи около основите на пънчетата. Coprinellus domesticus може да се сбърка и с други видове от групата на Копринките като Coprinus comatus (Порцеланова копринка), Coprinopsis atramentaria (Сива копринка), Coprinellus flocculosus, Coprinopsis nivea и други.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Coprinellus domesticus.

Млади Coprinellus domesticus. Оранжевите хифи са характерни, т. нар. „озоний“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coprinellus domesticus.

Coprinellus domesticus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coprinellus domesticus. Развити екземпялри.

Спори на Coprinellus domesticus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 23 Ноември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>