Зърнеста копринка

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
семейство Psathyrellaceae

синоним Coprinus micaceus (Bull.) Fr.

У нас Зърнеста копринка.

По света Glistening ink cap (английски), Coprin micacé (френски), Glimmertintling (немски), Навозник мерцающий (руски).

Шапка Коническа, кремаво-сива, по-тъмна в средата, разделена на множество радилно-набраздени ивици. Дълбочина на шапката – до 3 см. Покрита с белезникави до кафеникави зрънца, които се отстраняват лесно.

ПънчеБяло, тънко, цилиндрично, жилаво и кухо. Размери3-8.5 x 0.3-0.5 cm. В основата си покрито с бели, мъхести влакънца.

Ламели Първоначално бледи, по-късно кафяви, накрая тъмно-кафяви до черни.

Месо Тънко, без миризма.

Спорова течност Кафяво-черна. Размерът на спорите е 6-8.5 х 4.5-6 μm. Спорите са с митриформена форма и това е важно за определяне на вида.

Местообитание Расте на туфи върху гниеща дървесина на широколистни дървета. (III-XI).

Коментар Според различни автори – неядлива (Източници: №9,11) или ядлива (Източници: №1,6,7), като не бива да се консумира  с алкохол.

Сходни видове По външен вид много прилича на Coprinellus truncorum. Двата вида могат да бъдат различени само чрез микроспопско изледване на спорите – при Coprinellus truncorum те са по-малки и яйцевидни. Трудно се различава и от Coprinellus saccharinus, при който зрънцата върху шапката са бели.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus).

Зърнести копринки (Coprinellus micaceus) се срещат често в паркове и градини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Октомври, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>