Розов кортициум

Corticium roseum.

Corticium roseum Pers.
семейство Corticiaceae

синоним Laeticorticium roseum (Pers.) Donk

У нас Розов кортициум.

По света Кôrovka ružová (словашки), Roze prachtkorstzwam (немски), Corticie rose (френски).

Плодно тяло Базидиомът е ресупинатен, тясно сраснат, хименофорът е с кремав или розов цвят с дебелина 1-3 mm. Маргиналната част е с бял цвят.

Микроскопични структури Състои се от многобройни дендрохифидии, богато и неправилно разклонени, широки 2-3 μm; базидиспори елипсовидни, (18-) 20-22 (-25) х 8-12 (-14) μm.

Mестообитание Паразитен и сапрофитен вид на мъртви изгнили клони и дървета, най-често в широколистни гори. Tози вид предизвиква интензивно бяло гниене. Много чест, лесно разпознаваем и широко разпространен вид през цялата година.

Текста подготви Анета Ламбевска.

Corticium roseum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Май, 2016 г.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>