Cortinarius callisteus

Cortinarius callisteus.

Cortinarius callisteus (Fr.) Fr.
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

У нас Няма име.

По света Tawny webcap (английски), Cortinaire à odeur de fumée de locomotive (френски), Rhabarberfüssiger Rauhkopf (немски), Паутинник придорожный (руски).

Местообитание Планински иглолистни гори, обикновено със смърч (Picea) на влажни места. Плододава на групи през есента.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост. Вероятно отровна.

Сходни видове Cortinarius callisteus се характеризира с жълтеникава до оранжева, по-късно кафеникава шапка с гладка или люспеста повърхност, редки, жълтеникави ламели и бухалковидно или цилиндрично пънче с жълта кортина и влакнести, опасващи ивици в долната част. Има особена, неприятна миризма, която различни автори описват като миризма на локомотив или на изгасена свещ. Месото е бяло или жълтеникаво, в основата кафяво.

Cortinarius limonius има много близък външен вид и обитава сходно местообитание. Пънчето при него е винаги цилиндрично или изтъняващо в основата, а месото не притежава особена миризма.

През 2016 г. група миколози публикуваха статия, в която показаха, че Cortinarius callisteus принадлежи към комплекс от видове разпространени в Европа и Северна Америка. Те открояват няколко вида в този комплекс: C. callisteus, C. neocallisteus, C. tofaceus и C. infucatus. Всички имат сходни цветове и окраска. За различаването им те посочват малки разлики в миризмата и размера на спорите. Всички видове обитават иглолистни гори, но C. tofaceus също често асоциира с широколистни дървета. (Източник: Cortinarius subgenus Callistei in North America and Europe – type studies, diversity, and distribution of species, T. Niskanen, K. Liimatainen, I. Kytövuori, H. Lindström, B.T.M. Dentinger, J.F. Ammirati, Mycologia 108(5), 2016)

На тази страница C. callisteus е представен в широк смисъл.

Cortinarius callisteus.

Cortinarius callisteus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius callisteus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Февруари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>