Cortinarius calochrous

Cortinarius calochrous.

Cortinarius calochrous (Pers.) Gray
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

У нас Няма име.

По света Cortinaire à belle couleur, Cortinaire joli (френски), Amethystblättriger Klumpfuß (немски), Паутинник красивоокрашенный (руски).

Местообитание Класическият Cortinarius calochrous обитава букови гори (Fagus), вероятно с предпочитание към варовита почва. Плододава поединично или на групи през есента.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Cortinarius calochrous дава своето име на сложна група паяжинници (секция Calochroi). В тази група има множество описани видове от различни типове гори и местообитания (иглолистни, широколистни, средиземноморски). Външните белези варират в известни граници. Например, шапката може да е бледожълта до жълто-кафява, а виолетовият цвят по ламелите и пънчето може да е блед или много наситен. Също се наблюдават различни оттенъци на кафявото при реагиране с калиева основа. Групата видове все още се изследва.

Показаният тук C. calochrous е в класическият смисъл и представлява паяжинник с яркожълта шапка с кафяви люспици в центъра, виолетови ламели, белезникаво или бледовиолетово пънче с разширена луковица в основата с жълт ръб и жълти мицелни нишки. Месото е белезникаво и без особена миризма. Реакцията с калиева основа по шапката е кафява. Спорите са бадемовидни и покрити с брадавици.

Cortinarius calochrous.

Cortinarius calochrous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius calochrous, месо. Отдясно с калиева основа.

Cortinarius calochrous. Реакция с калиева основа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>