Cortinarius elegantissimus

Cortinarius elegantissimus.

Cortinarius elegantissimus Rob. Henry
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

синоним Cortinarius aurantioturbinatus Secr. ex J.E. Lange

У нас Няма име.

По света Cortinaire très élégant (френски), Prächtiger Klumpfuss (немски), Паутинник элегантнейший (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после плоско-изпъкнала. Яркожълта, при застаряване се оцветява частично или цялостно оранжево-кафеникава. Повърхността е гладка и суха или слузеста. Ръбът е слабо подвит отначало, после се изправя и носи влакна от кортина. Диаметър до 12 cm. След капване на калиева основа (KOH) става виненочервена.

Ламели Жълти с маслиненозелен тон. Гъсти или умерено гъсти и прираснали или частично прираснали.

Кортина Под формата на жълтеникави влакна опънати между ръба на шапката и пънчето.

Пънче Цилиндрично, в долната част с умерено изразена базална луковица. Жълто, в основата – белезникаво. Покрито с влакнести остатъци от кортината, които при застаряване се оцветяват ръждиви от спорите. Височина до 12 cm. Всички части имат винонечервена реакция с калиева основа.

Месо Белезникаво, с жълтеникави участъци под повърхността. Миризмата е приятна, плодова. Вкусът е неопределен. След капване на калиева основа реакцията е пак виненочервена, но по-бледа.

Спори Споровият прашец е ръждивокафяв. Спорите са с форма на лимон, с размери 12.5-15 x 8-9.5 µm (по Jeppesen & Frøslev) и покрити с брадавици.

Местообитание В букови (Fagus) гори. Плододава на групи през есента.

*Показаните екземляпри са намерени в букова гора в околността на гр. Вършец, 13 ноември, 2020 г. (Спори 13.1-15.9 x 8.4-9.8 µm, средно Q=1.61.)

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Cortinarius elegantissimus може да се различи лесно от много други жълти паяжинници по реакцията с калиева основа. Важни белези освен това са жълтата до оранжева шапка, жълто-зеленикавите ламели, жълтото пънче с луковица в основата и белезникавото месо.

Cortinarius bergeronii е друг паяжинник с подобна цветна реакция, но има по-малки спори и се среща обикновено в топли дъбови гори.

Текста подготви П. Неделев.

Cortinarius elegantissimus.

Cortinarius elegantissimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius elegantissimus.

Cortinarius elegantissimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius elegantissimus.

Cortinarius elegantissimus. Реакция с калиева основа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Февруари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>