Cortinarius magicus

Cortinarius magicus.

Cortinarius magicus Eichhorn
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

У нас Няма име.

По света Elfenring-Klumpfuss (немски), Паутинник волшебный (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после плоско-изпъкнала. Маслиненозелена, по-късно кафява или охренокафява. С множество тъмни радиални ивици подредени радиално. Повърхността е гладка и суха или слузеста. Редовно се намират бели парацалчета от общо покривало. Ръбът е слабо подвит отначало, после се изправя и носи влакна от кортина. Диаметър до 12 cm. При накапване на калиева основа (KOH) покафенява.

Ламели Синьо-виолетови, по-късно избледняват и придобиват кафеникави оттенъци. Гъсти или умерено гъсти и прираснали.

Кортина Под формата на бледовиолетови или белезникави влакна опънати между ръба на шапката и пънчето. Обилна.

Пънче Цилиндрично, в долната част с широка или слабо изразена, отстояща базална луковица. Бледовиолетово в горната част, надолу преминава в белезникаво, а в основата – често с охрени петна. Покрито с влакнести остатъци от кортината, които при застаряване се оцветяват ръждиви от спорите. Височина до 12 cm. Повърхността на базалната луковица има кафеникава реакция с калиева основа.

Месо Белезникаво, но с бледовиолетови участъци в пънчето и охрени петна в основата. Миризмата е землиста. Вкусът е неопределен. След капване на калиева основа реакцията е кафеникава.

Спори Споровият прашец е ръждивокафяв. Спорите са широкоелипсовидни, с размери 6.5-8 x 4.5-5.5 µm (по Jeppesen & Frøslev) и покрити с брадавици.

Местообитание В букови (Fagus) и други широколистни гори. Плододава на групи през лятото и есента.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Cortinarius magicus е паяжинник от подрод Phlegmacium и се отличава с маслиненозеленикава шапка с тъмни, радиални ивици, синкаво-виолетови ламели и базална луковица с добре изразена форма на обратен конус. По-развити шапки стават кафяви, а пънчето се покрива с ръждив споров прашец. Има сравнително малки спори за паяжинник от тази група.

Cortinarius glaucopus (Ръждивооранжев паяжинник) е близък вид с подобна ивичеста шапка, но оцветена оранжево-кафеникава. Среща се в иглолистни гори. Описаният в литературата вариетет с маслиненозелена шапка, Cortinarius glaucopus var. olivaceus, изглежда неразличим от C. magicus.

Текста подготви П. Неделев.

Cortinarius magicus.

Cortinarius magicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius magicus.

Cortinarius magicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius magicus.

Cortinarius magicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

23.8.2020 х. Копрен, Чипровска планина Букова гора (Fagus) П. Неделев
28.10.2020 ПП Врачански балкан Буково-габърова гора (Fagus, Carpinus) П. Неделев

 

Последна редакция на pavel от 9 Декември, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>