Боздуганка

Cortinarius praestans.

Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

У нас Боздуганка, Превъзходен паяжинник.

По света Goliath webcap (английски), Cortinaire remarquable (френски), Schleiereule, Blaugestiefelter Schleimkopf (немски), Паутинник превосходный (руски).

Местообитание Широколистни гори. Плододава на групи в края на лятото и през есента, но е рядък вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

*Показаната находка на Александър Грозданов е от букова гора във Витоша над с. Владая, 18 септември 2005 г. Определението е на Мелания Гьошева и е извършено с микроскоп върху пресен материал. В дискусия Димитър Божанчев имаше съмнение за принадлежността на вида, поради нетипично изразения виолетов оттенък на шапките в снимките.

Коментар Според редица автори е ядлива гъба. (Източници: №6,9,10,17,18,23)

Сходни видове Боздуганката (Cortinarius praestans) се познава по масивния размер (шапката достига до 25 cm в диаметър), по виолетово-кафявата до кафява шапка покрита с белезникави или сребристи остатъци от покривало, по набръчкания ръб на шапката, по ламелите с бледо оцветяване в началото (белезникаво до бледовиолетово), по пънчето с плавно разширение в основата. Пънчето също така носи блезникави до бледовиолетови остатъци от покривало в долната си част. Месото не реагира с калиева основа, а спорите са много едри (13-18.6 x 7-9.6 μm, по Breitenbach & Kränzlin) в сравнение с други паяжинници.

Cortinarius cumatilis има виолетова шапка, расте главно в иглолистни гори и има по-малки спори.

Cortinarius praestans. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>