Cortinarius subpurpurascens

Cortinarius subpurpurascens.

Cortinarius subpurpurascens (Batsch) J. Kickx f.
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

синоним Cortinarius purpurascens var. subpurpurascens (Batsch) Fr.

У нас Няма име.

По света Паутинник багрянистый (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска. Светлокафява, сиво-кафява до маслиненозеленикава, с тъмни радиални ивици, понякога с бледовиолетова периферия при млади гъби. Накрая покрита с ръждиви спори. Повърхността е гладка и суха или влажна. Ръбът е подвит отначало, после се изправя. Диаметър до 12 cm. При накапване на калиева основа (KOH) покафенява.

Ламели Бледовиолетови, по-късно кафеникави. След нараняване се оцветяват тъмновиолетови. Умерено гъсти и прираснали.

Кортина Под формата на бледовиолетови влакна опънати между ръба на шапката и пънчето.

Пънче Цилиндрично, в долната част със слабо изразена базална луковица. Бледовиолетово, след нараняване се оцветява тъмновиолетово. Покрито с влакнести остатъци от кортината, които при застаряване се оцветяват ръждиви от спорите. Плавно преминава в базалната луковица и обикновено е със заострена основа. Височина до 12 cm.

Месо Белезникаво, но с бледовиолетови участъци най-вече под повърхността на пънчето. Миризмата е слаба, сладникава. Вкусът е неопределен. След капване на калиева основа (KOH) реакцията е незначителна до бледа жълто-кафеникава.

Спори Споровият прашец е ръждивокафяв. Спорите са широкоелипсовидни, с размери 8.5-10 x 5-6.5 µm (по Jeppesen & Frøslev) и покрити с брадавици.

Местообитание Букови гори (Fagus), но вероятно и в друг тип широколистни гори. Плододава на групи през есента.

*Показаните екземпляри са от находище в букова гора в ПП „Врачански балкан“ наблюдавано през октомври 2020 г.

Коментар Слабо позната гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Cortinarius subpurpurascens е едър паяжинник от групата видове около Cortinarius purpurascens (секция Purpurascentes), за които е характерна промяната на цвета след нараняване до виолетово или червено.

Именно Пурпурният паяжинник (Cortinarius purpurascens) има по-наситена и цялостно оцветена тъмновиолетова шапка и по-широка базална луковица с подчертан ръб.

Cortinarius magicus има силно изразено ивичеста шапка с кафеникав или маслиненозелен цвят и базална луковица с ясен ръб.

Плодните тела на Cortinarius largus са цялостно бледовиолетови и не се оцветяват допълнително след нараняване.

Текста подготви П. Неделев.

Допълнителна информация:

Cortinarius subpurpurascens. Месото е белезникаво с бледовиолетови участъци.

Cortinarius subpurpurascens. Повърхността на пънчето става тъмновиолетова след нараняване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius subpurpurascens. Пънчето преминава плавно в базалната луковица.

Cortinarius subpurpurascens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius subpurpurascens. Ламелите са бледовиолетови отначало.

Cortinarius subpurpurascens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortinarius subpurpurascens.

Cortinarius subpurpurascens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Ноември, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>