Crepidotus calolepis

Crepidotus calolepis.

Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst.
семейство Crepidotaceae

У нас Няма име.

По света Scaly oysterling (английски), Crépidote à chapeau écailleux (френски), Braunschuppiges Stummelfüßchen (немски), Крепидот красивочешуйчатый (руски).

Местообитание В гори върху мъртва дървесина на широколистни или иглолистни дървета. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Crepidotus calolepis и Crepidotus mollis са два много близки вида. Някои автори дори приемат C. mollis за силно изменчив вид, докато C. calolepis е просто една крайност в неговата морфология. Принципната разлика е наличието на ръждивокафеникави люспи по кожицата при C. calolepis, докато при C. mollis кожицата е гладка или почти гладка. Количеството люспи обаче варира. Останалите белези, включително микроскопичните структури, са сходни.

Гръцките миколози Z. Gonou-Zagou & P. Delivorias констатираха след задълбочено изследване на множество колекции, че все пак се наблюдават две групи. Според тях C. calolepis има малко по-широки спори и по кожицата присъстват жълтеникаво-кафяви, влакнести люспи изградени от кафеникави хифи с пигментирано покритие, докато при C. mollis кожицата е гола или с разпръснати влакънца, които могат да образуват трудно забележими, бледи люспи, а хифите са неоцветени и пигментираното покритие никога не е толкова дебело. (Източник: Studies on basidiomycetes in Greece 1: The genus Crepidotus, Z. Gonou-Zagou & P. Delivorias, Mycotaxon 94, 2005) Трябва да се подчертае, че това изследване е проведено на база на морфологични анализи, но не включва генетичен анализ. Към този момент казусът с разделянето на C. calolepis и C. mollis изглежда все още не е подплатен с генетични данни.

Групата на C. calolepis и C. mollis може да се определи на място лесно ако се обели лигавия слой на кожица. При други видове Crepidotus кожицата има различна структура и не се бели.

Crepidotus calolepis.

Crepidotus calolepis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Април, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>