Cudonia circinans

Cudonia circinans.

Cudonia circinans (Pers.) Fr.
семейство Cudoniaceae

У нас Няма име.

По света Redleg jellybaby (английски), Helmkreisling (немски), Кудония закрученная (руски).

Плодно тяло С форма на гвоздей, съставено от шапка и пънче. Шапката е кълбовидна или изпъкнала, но често нагъната или странично сплескана, с гладка или неравномерна повърхност. Кремава до кафеникава. Ръбът е подвит. Диаметър до 2 cm. Долната повърхност преминава в пънчето. Пънчето е цилиндрично, но често неравномерно, с по-широки и тесни участъци, на места оребрено или частично раздвоено. Тъмносиво с пурпурен оттенък и покрито със ситни гранули. Височина до 5 cm.

Месо Бледоохрено, тънко и жилаво. Без особени миризма и вкус.

Спори Нишковидни, с размери 30-50 x 1.5-2.5 µm.

Местообитание Планински иглолистни гори, обикновено със смърч (Picea). Плододава на групи върху почва на места с гниещи иглички и сред мъхове. Сезон – лято.

Коментар Неизвестна ядливост, вероятно отровна. Открито е, че съдържа monomethylhydrazine (MMH), токсин замесен в синдрома на гиромитрено гъбно отравяне при употреба на дипленки (Gyromitra). (Източник: Handbook of Mushroom Poisoning, D. Sporke & B. Rumack, CRC Press, 1994)

Сходни видове Cudonia circinans се различава от Cudonia confusa на базата на по-тъмното пънче. C. confusa има почти еднакво оцветени шапка и пънче. Според Nannfeldt (1942) има разлики и в микроскопичните структури: форма на спорите, поява на септи в спорите и форма на парафизите. При C. circinans спорите са по-заоблени от единия край, а при C. confusa са по-тесни и стеснени в двата краища. При C. circinans септите се появяват по-рано в спорите. Парафизите на C. circinans имат по-издути връхчета.

Текста подготви П. Неделев.

Cudonia circinans.

Cudonia circinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudonia circinans.

Cudonia circinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudonia circinans.

Cudonia circinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Април, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>