Cudonia circinans

Cudonia circinans.

Cudonia circinans (Pers.) Fr.
семейство Cudoniaceae

У нас Няма име.

По света Redleg jellybaby (английски), Helmkreisling (немски), Кудония закрученная (руски).

Плодно тяло С форма на гвоздей, съставено от шапка и пънче. Шапката е кълбовидна или изпъкнала, но често нагъната или странично сплескана, с гладка или неравномерна повърхност. Кремава до кафеникава. Ръбът е подвит. Диаметър до 2 cm. Долната повърхност преминава в пънчето. Пънчето е цилиндрично, но често неравномерно, с по-широки и тесни участъци, на места оребрено или частично раздвоено. Тъмносиво с пурпурен оттенък и покрито със ситни гранули. Височина до 5 cm.

Месо Бледоохрено, тънко и жилаво. Без особени миризма и вкус.

Спори Нишковидни, с размери 30-50 x 1.5-2.5 µm.

Местообитание Планински иглолистни гори, обикновено със смърч (Picea). Плододава на групи върху почва на места с гниещи иглички и сред мъхове. Сезон – лято.

Коментар Неизвестна ядливост, вероятно отровна. Открито е, че съдържа monomethylhydrazine (MMH), токсин замесен в синдрома на гиромитрено гъбно отравяне при употреба на дипленки (Gyromitra). (Източник: Handbook of Mushroom Poisoning, D. Sporke & B. Rumack, CRC Press, 1994)

Сходни видове Cudonia circinans се различава от Cudonia confusa на базата на по-тъмното и дебело пънче. C. confusa има почти еднакво оцветени шапка и пънче. Според Nannfeldt (1942) има разлики и в микроскопичните структури: форма на спорите, поява на септи в спорите и форма на парафизите. При C. circinans спорите са по-заоблени от единия край, а при C. confusa са по-тесни и стеснени в двата краища. При C. circinans септите се появяват по-рано в спорите. Парафизите на C. circinans имат по-издути връхчета.

Текста подготви П. Неделев.

Cudonia circinans.

Cudonia circinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudonia circinans.

Cudonia circinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudonia circinans.

Cudonia circinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Март, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>