Есенна ливадна гъба

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon
семейство Hygrophoraceae

синоними Hygrocybe pratensis (Fr.) Murrill, Camarophyllus pratensis (Fr.) P. Kumm., Hygrophorus pratensis (Fr.) Fr.

У нас Есенна ливадна гъба, Ливаден пачи крак.

По света Meadow waxcap (английски), Hygrophore des prés (френски), Orangefarbene Wiesen-Ellerling (немски), Гигроцибе луговая (руски).

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно с широка гърбица в центъра или плоска. Охрена до оранжева. Ръбът първоначално е слабо подвит, но скоро се изправя. Понякога е вълновиден и насечен, особено в по-сухо време. Повърхността е гладка. До 8 cm в диаметър.

Ламели Охрени или кремави, подчертано низбягващи, редки.

Пънче Цилиндрично. Бяло до кремаво, като тонът е по-светъл от този на шапката. Повърхността е гладка или фино набраздена. Височина до 5 cm.

Месо Охрено до белезникаво, плътно. В централната част на шапката по-дебело. Без особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Размерите на спорите са 5-7 х 4.5-5.5 μm.

Местообитание Горски ливади и поляни. Расте сред треви върху необработена и необогатена изкуствено почва. Плододава поединично или на групи от края на лятото до началото на зимата (VIII-XII).

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,2,5,6,7,8,9,10)

Сходни видове Съществува гъба с почти изцяло бели плодни тела, които иначе са неразличими от Cuphophyllus pratensis по останалите белези. Различни автори определят тези като вариетет (Cuphophyllus pratensis var. pallidus) или като отделен вид (Cuphophyllus berkeleyi).

С подобен вид и размери е Hygrophorus nemoreus. За разлика от Cuphophyllus pratensis този вид се среща само в горски местообитания (вътрешността на широколистни гори). Освен това шапката погледната отблизо има фини радиални ивици, а месото има миризма на брашно.

Текста подготви П. Неделев.

Есенна ливадна гъба (Cuphophyllus pratensis).

Есенна ливадна гъба (Cuphophyllus pratensis). Ламелите са редки и низбъгващи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

Есенни ливадни гъби (Cuphophyllus pratensis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Март, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>