Cuphophyllus radiatus

Cuphophyllus radiatus.

Cuphophyllus radiatus (Arnolds) Bon
семейство Hygrophoraceae

синоним Hygrocybe radiata Arnolds

У нас Няма име.

По света Slender waxcap (английски), Hygrophore à marge striée (френски), Radialgestreifter Ellerling (немски).

Местообитание Планински ливади сред ниски треви и мъхове. Плододава поединично или на групи. Среща се във влажно време през лятото. Вероятно рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Cuphophyllus radiatus може да се разпознае по шапката с влакнест до влакнесто-люспест център и белезникавите до сивкави ламели. Откакто е описан от Arnolds през 1989 г., този вид е рядко изобразяван в европейската литература и съответно е почти непознат. Cuphophyllus roseascens описан от Ludwig и Svensson през 2004 г. също има люспици в центъра на шапката, но се описва с изразен розов оттенък на шапката. Съществува вероятност C. radiatus и C. roseascens да са един вид.

Наблюденията ни върху плодни тела от двете находки описани тук сочат, че този вид е силно изменчив. Оцветяването и окраската на шапката се влияят от метеорологичните условия. Едно плодно тяло може да изглежда съвсем различно в рамките на няколко дни. Във влажно време свежите шапки са полупрозрачни, сивкави или кафеникави с тъмен център, докато в сухо време и престояване стават непрозрачни, радиално влакнести и лъскави, оцветени сиви или дори розовеещи.

Cuphophyllus canescens има сиво-синкава шапка с гладка, напрашена повърхност. Този много рядък вид е познат от няколко страни в северна Европа.

Cuphophyllus colemannianus има червеникаво-кафява шапка с гладка повърхност.

В алпийски или арктически хабитати в Европа се среща Cuphophyllus cinerellus. Cuphophyllus comosus е скоро описан вид от торфища във Франция. И двата вида имат влакнесто-люспести шапки.

Cuphophyllus flavipes и Cuphophyllus lacmus имат шапки с напълно гладка повърхност.

Текста подготви П. Неделев.

Cuphophyllus radiatus.

Cuphophyllus radiatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuphophyllus radiatus.

Cuphophyllus radiatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuphophyllus radiatus от Тетевенски балкан.

Cuphophyllus radiatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuphophyllus radiatus от Тетевенски балкан.

Cuphophyllus radiatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

7.6.2020 с. Говедарци, Рила Планинска ливада П. Неделев
21.6.2020 с. Дивчовото, Тетевенски балкан Планинска ливада П. Неделев

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Март, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>