Cystoagaricus populinus

Cystoagaricus populinus.

Cystoagaricus populinus (Britzelm.) G. Muñoz, L.A. Parra & J.C. Zamora
семейство Psathyrellaceae

синоними Cystoagaricus sylvestris (Gillet) Örstadius & E. Larss. ss. auct. pl., Psathyrella populina (Britzelm.) Kits van Wav.

У нас Няма име.

По света Psathyrelle sylvestre (френски), Sternschuppiger Mürbling (немски), Цистоагарикус лесной (руски).

Местообитание В гори върху мъртва широколистна дървесина или върху почва в близост до нея. Дървесината в повечето случаи е на тополи (Populus). Видът плододава поединично или на групи от края на пролетта до есента и е рядък.

*Показана е находка на К. Симеонов от м. „Мъртва долина“, гр. Плевен, май 2023 г. „В корените на изсъхнала топола, около нея са живи: чинар, дребни букови храсталаци, по-далече бор и смърч. Получи се съвсем леко почервеняване в основата след около три-четири минути. Мирис не усетих, вкусът е неутрален, може би съвсем леко гъбен, в никакъв случай неприятен.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Този вид дълго време беше познат в литературата с името Cystoagaricus sylvestris. Muñoz и колеги (2022 г.) показаха, че гъбата първоначално описана от Gillet през 19-и век се различава съществено от по-съвременните интерпретации и изглежда най-вероятно се отнася за вида Psathyrella cotonea. При тяхното проучване на колекции надписани „C. sylvestris“ стана ясно, че генетично се разделят на два отделни, но близки клона. Тези два клона съответстват на видовете Cystoagaricus lepidotoides и Cystoagaricus populinus, чиито имена до този момент някои автори са синонимизирали с C. sylvestris. (Източник: Cystoagaricus sylvestris, an ambiguous name to be rejected as synonym of the new combinations C. lepidotoides and C. populinus, G. Muñoz, L. A. Parra, J. C. Zamora, Fungi Iberici 2, 2022)

C. populinus е гъбата показана тук с характерни тъмнокафяви люспи по шапката. Макар че сниманият екземпляр не е микроскопиран, видът притежава цистидии с характерна форма — широко бухалковидни, със слабо стеснени върхове.

C. lepidotoides има малко по-дребни плодни тела с по-светли и фини люспи по шапката и по-скоро главести цистидии. Расте върху широколистна дървесина.

Тези видове са родствено близки до гъбите от големия род Psathyrella и макар да притежават известна външна прилика с печурките от род Agaricus нямат много общо. Печурките имат свободни от пънчето ламели, докато при псатирелите те са свързани (прираснали).

Cystoagaricus populinus.

Cystoagaricus populinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystoagaricus populinus.

Cystoagaricus populinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Октомври, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>