Зърненка

Зърненки (Cystoderma amianthinum).

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lepiota amianthina (Scop.) P. Karst.

У нас Зърненка, Охреножълта зърненка.

 

 

 

 

 

Зърненки (Cystoderma amianthinum).

Зърненки (Cystoderma amianthinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Януари, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>