Сиво-розова зърненка

Cystoderma carcharias. Вижда се възходящия пръстен.

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lepiota carcharias (Pers.) P. Karst., Cystoderma fallax A.H. Sm. & Singer

У нас Сиво-розова зърненка.

Шапка Първоначално изпъкнала, по-късно плоска, с гърбица в центъра. Бяла до кремава, с по-тъмен център. Често с бледорозов тон. Екземпляри с кафеникави шапки се смятат за вариетет (var. fallax). Покрита с многобройни ситни зрънца. По ръба често има висящи накъсани остатъци от частичното покривало. Диаметър до 6 cm.

Ламели Бели, сравнително гъсти. Прираснали към пънчето.

Пънче Цилиндрично, с пръстен. На цвят бяло до кремаво, а при var. fallax – кафеникаво. Повърхността е гладка над пръстена и покрита с бели зрънца под него. До 7 cm във височина.

Пръстен Възходящ, траен. Разположен в горната част на пънчето. Горната му повърхност е гладка, докато по долната са разположени бели зрънца.

Месо Бяло или белезникаво, нежно. Със слаба, неприятна миризма, която наподобява влажна почва или мухъл. Вкусът не може да се определи.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 4-5.5 х 3-4.5 μm.

Местообитание Расте в иглолистни гори на групи или поединично. Обикновено се намира в ниска трева или мъх встрани от горски пътеки. Плододава най-вече през есента. Екземплярите на тази страница са намерени в насаждения от бял и черен бор (Pinus sylvestris, Pinus nigra), а находката на var. fallax е от високопланинска смърчова гора (Picea abies).

Коментар Неядлива гъба. (Източници: №7,9,13,15)

Сходни видове Cystoderma carcharias се различава лесно от други видове Cystoderma поради светлите си цветове и трайния, възходящ пръстен.

Cystoderma fallax е със същата структура на пръстена, но с кафеникаво оцветяване на шапката и пънчето. Irja Saar предлага синонимизиране на C. fallax с C. carcharias и разглеждането му като вариетет на този вид на базата на молекулярно изследване от 2009 г.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Cystoderma carcharias. Младо плодно тяло.

Cystoderma carcharias. Екземпляр със силно изразена гърбица на шапката.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystoderma carcharias.

Cystoderma carcharias.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystoderma carcharias.

Cystoderma carcharias.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystoderma carcharias var. fallax.

Cystoderma carcharias var. fallax.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>