Cystodermella ambrosii

Cystodermella ambrosii.

Cystodermella ambrosii (Bres.) Harmaja
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Cystoderma ambrosii (Bres.) Singer

У нас Няма име.

Местообитание Иглолистни и смесени гори. Плододава поединично или на малки групи през есента. Рядко срещана гъба.

*Снимките са от находище във Врачански балкан в близост до черен бор (Pinus nigra) и келяв габър (Carpinus orientalis), октомври 2016 г.

Коментар Неизвестна ядливост.

Cystodermella ambrosii.

Cystodermella ambrosii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Април, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>