Керемиденочервена зърненка

Cystodermella cinnabarina.

Cystodermella cinnabarina (Alb. & Schwein.) Harmaja
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Cystoderma cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Fayod, Cystoderma terryi (Berk. & Broome) Harmaja

У нас Керемиденочервена зърненка.

По света Cinnabar powdercap (английски), Cystoderme cinabre (френски), Zinnoberroter Körnchenschirmling (немски), Цистодерма красная (руски).

Местообитание Иглолистни и смесени гори, най-често под борове (Pinus). Плододава поединично или на групи през есента.

Коментар Неядлива гъба. Според някои автори е ядлива, (Източници: №1,22) но тъй като е почти неизвестна препоръчваме да не се събира.

Cystodermella cinnabarina. Шапката е покрита с червени зрънца.

Cystodermella cinnabarina. Долната част на пънчето е покрита с люспици.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystodermella cinnabarina.

Cystodermella cinnabarina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystodermella cinnabarina.

Cystodermella cinnabarina и Cystodermella granulosa са два много близки вида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystodermella cinnabarina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>