Cystodermella granulosa

Cystodermella granulosa.

Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Cystoderma granulosum (Batsch) Fayod

У нас Няма име.

По света Cystoderme granuleux (френски), Rostroter Körnchenschirmling (немски), Цистодерма зернистая (руски).

Местообитание Иглолистни гори, по наши наблюдения често под борове (Pinus). Множество автори споменават и широколистни гори като местообитание. Предпочита места по горските граници с бедна, камениста почва. Плододава поединично или на групи през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Cystodermella granulosa. Шапката е кафява и покрита със зрънца.

Cystodermella granulosa. Пънчето е кафеникаво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystodermella granulosa.

Cystodermella granulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystodermella granulosa.

Cystodermella granulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystodermella granulosa.

Cystodermella cinnabarina и Cystodermella granulosa са два много близки вида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>