Cystolepiota hetieri

Cystolepiota hetieri.

Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lepiota hetieri Boud.

У нас Няма име.

По света Lépiote de Hétier (френски), Цистолепиота Гетьера (руски).

Местообитание В гори на места с богата почва. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Рядък вид.

*Показаните екземпляри са намерени в смесена широколистна гора в коритото на р. Огоста при с. Гаврил Геново, Монтанска област.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Cystolepiota hetieri се познава по шапката и пънчето покрити със ситни бели трохи и почервеняването на всички части след нараняване. Също така притежава хейлоцистидии с дълги, монилиформени израстъци (със сегменти наредени като броеница), които са характерни.

Cystolepiota adulterina е покрита с по-груби трохи и не показва толкова ясно почервеняване. Има хейлоцистидии с прави, цилиндрични израстъци.

Cystolepiota seminuda има още по-ситни плодни тела. По ръба на шапката остават да висят триъгълни остатъци от покривало, които са отличителни за вида.

Cystolepiota pulverulenta има островърха шапка покрита с едри трохи.

Още видове Cystolepiota се срещат описани в литературата, но повечето са много редки и твърде слабо познати.

Cystolepiota hetieri. Ламелите са кремави до жълтеникави.

Cystolepiota hetieri. Части постепенно почервеняват след допир.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystolepiota hetieri.

Cystolepiota hetieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Ноември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>