Cystolepiota moelleri

Cystolepiota moelleri.

Cystolepiota moelleri Knudsen
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Cystolepiota rosea (Rea) Bon, Lepiota rosea Rea

У нас Няма име.

По света Lépiote de Möller, Lépiote rose (френски), Rötlicher Mehlschirmling (немски).

Месо Бяло, нежно, със слаба, плодова или неопределена миризма.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са елиптични, с размери 4.5-5.5 х 2.5-2.6 μm.

Местообитание Широколистни гори. Плододава на малки групи през есента. Рядък вид.

*Находката показана тук е в гора от явор, ясен и бук във влажна зона в Берковски балкан, септември 2023 г.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Трохичките по повърхността на шапката са характерни за Cystolepiota. От другите европейски видове от този род, Cystolepiota moelleri се отличава по розовия цвят. Cystolepiota bucknallii има виолетови трохи по шапката и пънчето и мирише неприятно.

Lepiota subincarnata образува люспи по шапката и пънчето. Този и другите видове сърнелки от род Lepiota имат микроскопична структура на пилеипелиса, в която преобладават клетки с издължена форма, за разлика от видовете Cystolepiota, при които се образуват кълбовидни клетки.

Cystolepiota moelleri.

Cystolepiota moelleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Cystolepiota moelleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>