Cystolepiota pulverulenta

Cystolepiota pulverulenta.

Cystolepiota pulverulenta (Huijsman) Vellinga
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Cystolepiota petasiformis (Murrill) Vellinga, Lepiota pulverulenta Huijsman, Pulverolepiota pulverulenta (Huijsman) Bon

У нас Няма име.

По света Bräunender Mehlschirmling (немски).

Местообитание Широколистни гори. Расте върху богата на хумус почва на влажни и сенчести места. Плододава поединично или на малки групи през есента. Рядък вид.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Cystolepiota pulverulenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Януари, 2020 г.

Върни до горе