Дъбова гъба

Дъбови гъби (Daedalea quercina).

Daedalea quercina (L.) Pers.
семейство Fomitopsidaceae

синоними Trametes quercina (L.) Pilát, Lenzites quercina (L.) P. Karst.

У нас Дъбова гъба, Дъбов сюнгер.

По света Maze gill (английски), Dédalée du chêne (френски), Eichen-Wirrling (немски), Дубовая губка (руски).

Плодно тяло Ветрилообразно, приседнало, многогодишно. Бежово, бледоохрено или понякога с розови оттенъци, с редуващи се концентрични ивици. Повърхността е мъхеста, набръчкана или гладка. Ръбът отначало е задебелен, по-късно изтънява. Диаметър обикновено до около 10 cm, рядко и до 20 cm.

Спороносен слой Съставен от дълбоки и широки тръбички, разделени от дебели преградки. Порите варират от кръгли до издължени и често се сливат помежду си лабиринтовидно.

Месо Кафеникаво на цвят и зонирано, с жилава или дървениста консистенция. Миризмата и вкусът са неопределени.

Местообитание В гори върху мъртви широколистни дървета, най-често пънове на дъб (Quercus). Плододава поединично или на групи от сраснали помежду си плодни тела. Среща се през цялата година.

Коментар Твърда и неядлива гъба.

Сходни видове Други дървесни гъби с лабиринтовидни пори са:

  • Daedaleopsis confragosa (Обикновен дедалеопсис) с по-тесни и по-многобройни пори, които почервеняват бавно след нараняване;
  • Lenzites betulina с тънки плодни тела и дълги пори с тънки преградки, които много наподобяват ламели.

Текста подготви П. Неделев.

Дъбови гъби (Daedalea quercina).

Дъбова гъба (Daedalea quercina). Порите с дебелите си преградки образуват лабиринт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дъбови гъби (Daedalea quercina) с необичайно розово оцветяване.

Дъбови гъби (Daedalea quercina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дъбови гъби (Daedalea quercina).

Дъбови гъби (Daedalea quercina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>