Обикновен дедалеопсис

Daedaleopsis confragosa.

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
семейство Polyporaceae

синоними Daedalea confragosa (Bolton) Pers., Daedaleopsis rubescens (Alb. & Schwein.) Imazeki, Lenzites confragosa (Bolton) Pat., Trametes confragosa (Bolton) Jørst.

У нас Обикновен дедалеопсис.

По света Blushing bracket (английски), Tramète rougissante (френски), Rötender Blätterwirrling (немски), Дедалеопсис бугристый (руски).

Местообитание Върху живи и мъртви стволове на върби (Salix), брези (Betula) и по-рядко други широколистни дървета. Често в коритата на реки, канавки и други влажни зони. Плододава поединично или на групи, като плодните тела са приседнали. Открива се целогодишно.

Коментар Неядлива гъба.

Порите на Daedaleopsis confragosa имат разнообразни форми, но често са издължени.

Daedaleopsis confragosa. При нараняване порите почервеняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daedaleopsis confragosa.

Daedaleopsis confragosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daedaleopsis confragosa.

Daedaleopsis confragosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daedaleopsis confragosa.

Daedaleopsis confragosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daedaleopsis confragosa.

Daedaleopsis confragosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Март, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>